آداپتور لوله HAMMER

تومان

شناسه :: آداپتور لوله HAMMER

هر بسته شامل 12 شاخه 6 متری می باشد.

توضیحات

525گرم به ازای 1متر