اتصال فریم Fenstermann 180

تومان

شناسه :: اتصال فریم FENSTER MANN

هر بسته شامل 12 شاخه 6 متری می باشد.

توضیحات

280 گرم به ازای هر 1 متر