توری پلیسه ترک SBI

تومان

شناسه :: توری پلیسه ترک SBI

طول هر بسته 25 متر، قیمت هر متر مربع 21/500 تومان

دسته بندی:

توضیحات تکمیلی

ابعاد نامعلوم
ارتفاع

145 سانتی متر, 165 سانتی متر, 185 سانتی متر, 200 سانتی متر, 225 سانتی متر, 260 سانتی متر, 300 سانتی متر