توری پلیسه GOLDEN MESH

تومان

شناسه :: توری پلیسه GOLDEN MESH

طول هر بسته 25 متر، قیمت هر متر مربع 27/000 تومان

دسته بندی:

توضیحات تکمیلی

ابعاد نامعلوم
ارتفاع

120 سانتی متر, 140 سانتی متر, 160 سانتی متر, 180 سانتی متر, 200 سانتی متر, 220 سانتی متر, 240 سانتی متر