زهوار تک جداره HAMMER

تومان

شناسه :: زهوار تک جداره HAMMER

هر بسته شامل 20 شاخه 6 متری می باشد. همه ی پروفیل های هامر گسکت دار هستند.

توضیحات

260گرم به ازای 1متر