زهوار دوجداره HAMMER

تومان

شناسه :: زهوار دوجداره HAMMER

هر بسته شامل 25 شاخه 6 متری می باشد.

توضیحات

220 گرم به ازای 1 متر