لوله Fenstermann

تومان

شناسه :: لوله FENSTER MANN

هر بسته شامل 6 شاخه 6 متری می باشد.

توضیحات

700 گرم به ازای 1 متر