لوله HAMMER

تومان

شناسه :: لوله HAMMER

هر بسته شامل 6 شاخه 6 متری می باشد.

توضیحات

700گرم به ازای 1متر